ИзбранноеКорзина
Клінічне Застосування Коров’ячого Молозива

Клінічне Застосування Коров’ячого Молозива

 
 
Резюме
Харчова цінність молока в основному
безперечна. Молозиво, перше молоко,
вироблене ссавцями після пологів, було
ретельно вивчено останніми роками,
після підтвердження своєї вищої харчової
та захисної цінності в порівнянні з
молоком. Спочатку молозиво
використовували клінічно як засіб
передачі пасивного імунітету. В даний
час відомо, що молозиво містить
цитокіни та інші білкові сполуки з дуже
низькою молекулярною вагою, які
можуть діяти як модифікатори
біологічного відгуку (BMR), які локально
втручаються в більшість біологічних
процесів. У цій статті розглядається
склад та сучасне клінічне використання
молозива, а також описується
використання похідної колостральної
речовини при лікуванні ревматоїдного
артриту та остеоартриту.
Частина I: огляд та пропозиція
Молоко завжди вважалося дуже
важливим джерелом їжі у всьому світі,
оскільки воно поставляє важливі
поживні речовини на додаток до
вуглеводів, білків та жиру, що разом
сприяють оптимальному
функціонуванню організму. Маточне
молоко, порівняно з формулою молока,
має набагато вищу харчову цінність.
Колостум має доведене вирішальне
значення для вігодовування тварин, які
не можуть приймати імуноглобуліни
через плаценту.1 В останні роки через
сприятливий ефект прийому молозива у
новонароджених дітей та
новонароджених тварин спостерігається
все більший інтерес до визначення
складу цієї природної речовини та
визначення її клінічного застосування у
тварин та людей. Багато чого також було
досліджено щодо складу людського
молозива, і цікаво відзначити схожість
елементів і функціонує з коров’ячим
молозивом. Цей огляд, зокрема,
стосується даних щодо вмісту людського
 
1
 
 

 
молозива та коров’ячого, які є основою
для їх імуномодулюючої здатності,
поточного використання молозива та
описує нову похідну молозива та її
клінічне застосування.
Людське молозиво є
високоімунореактивним, як у
молекулярній, так і в клітинній системах.
У 1993 році Гросвенор та співавт. заявив,
що "у молочних залозах та молоці
присутні багато гормонів, факторів росту
та біологічно активних речовин, що є у
материнському організмі, часто
перевищують концентрацію, що виникає
у плазмі" 2. Наявність нейтрофілів і
макрофагів, що містять імуноглобуліни
(особливо IgA, і менші кількості IgM і
IgG), і активність пероксидази, ідентична
мієлопероксидазі в сироватці крові, була
нещодавно задокументована в
людському колострумі.3,4 Відомо, що
секреторний IgA (sIgA), очищений від
людського молозива, викликає in vitro
гальмування локального склеювання
ентеропатогенності E. coli (EPEC) до
клітин Hep-2, тому що sIgA реагує на
плазмід-закодований зовнішній
мембранний білок, пов'язаний як фактор
приєднання EPEC, який діє як аналог
рецептора. Таким чином, молозиво
забезпечує пасивний імунітет
новонародженого.
До недавнього часу присутність
цитокінів у молозиві була невизначеною,
але тепер з'ясувалося, що в нормі існує не
менше чотирьох цитокінів: спочатку IL-1,
а потім IL-2, визначали як частину
колластральних факторів, що
стимулюють стійкість до інфекцій. ІМ-6,
фактор некрозу тканини (TNF) та
біологічно активний гамма-інтерферон,
як вважають, імуностимулюють
орофарингіальні та кишкові лімфоїдні
тканини у новонароджених і сприяють
розвитку та дозріванню імунної
системи.1,6,7,8,10 Інші фактори, такі як
 
 
 
2
 

 
Трансформуючий Фактор Росту Бета-110
(TGFß) є присутніми у колостумі та
молоці.
У молозиві матерів недоношених дітей
було виявлено більш високу
концентрацію IgA, лізоциму та
лактоферну, а також спостерігалося
збільшення кількості макрофагів. Інші
речовини, що мають значно більшу
активність у передчасному молозиво, є
фагоцитозний фактор, який не тільки
збільшує кількість фагоцитарних клітин,
але також стимулює фагоцитарну
активність окремої клітини.11 Той факт,
що молозиво матерів недоношених дітей
показувало підвищену поживну та
імунологічну цінність, не дивно, якщо ми
розглянемо більшу потребу в захисті
недоношених дітей. Також, активно
вивчався захисний ефект від діареї
шляхом годування груддю. Добре відомо,
що частота діареї у країнах третього
світу прмопропорційно пов'язана з
поширеністю грудного вигодовування в
суспільстві.12,13
Молозиво Тварин
Коров'яче молозиво містить фактор, що
сприяє підвищенню толерантності до
глюкози, який складається з комплексу
на основі хрому, з молекулярною масою
близько 1500. Цей комплекс, як було
показано, бере участь у глюкозному
метаболізмі, тісно пов'язаному з
інсуліном. Автори цього дослідження
висунули гіпотезу, що цей комплекс
може бути корисним для посилення
метаболізму глюкози в дорослих хворих
на цукровий діабет.14 Також було
продемонстровано присутність пептиду,
пов'язаного з вивільненням
гонадотропіну (GRH), попередньо
синтезованим у молочній залозі.15
Існують дані про перенесення IgE на
костіруси телятам протягом перших 12
тижнів життя, і це припускає, що вони
породжують захист від кишкових
паразитів. IgG, IgA та IgM також присутні
у коров'ячому молозиві, що показує
здатність нейтралізувати ротавірус
людини, свинячий і бичачий ротавірус16.
 
3
 
 
Поліморфтоядерні гранулоцити(ПМН),
виявлені в молозиві, демонструють
більшу фагоцитарну активність по
відношенню, принаймні, до двох порід S.
aureus, ніж ПМН з периферичної крові. Це
було продемонстровано як за допомогою
тестів розетки, так і фагоцитозу.17
Молозиво вівець та свиней посилює
синтез кишкового білка до більшого
рівня, ніж синтез, індукований молоком
або лактозою у відповідних
новонароджених. Ці висновки
підтверджують думку, що молозиво є
важливим фактором дозрівання тканин у
новонароджених.18-20 Пролін-річ-
поліпептид (PRP), поліпептид з чіткою
імуномодулюючою активністю,
присутньою у молозиві вівець. PRP діє як
in vivo, так і in vitro, і не є типовим. PRP
збільшує проникність шкіри та викликає
диференціювання мишачих тимоцитів у
функціонально активні Т-клітини. Вплив
PRP відновлює ефекти тимічних
гормонів на аутоімунність і дозрівання Т-
клітин. PRP має молекулярну масу
приблизно 6000. Цікаво відзначити, що
фракції з молекулярною масою
приблизно 1000 демонструють один і
той самий спектр активності вихідної
молекули, що, очевидно, вказує на те, що
три ізоамінокислотна послідовність
відповідає за імунологічний ефект
пептиду. 21-23
Використання коров’ячого молозива
на тваринах.
В основному були оцінені дві презентації
колостуму для їх використання з-поміж
тварин: нормальний і гіперіммунний
колостум. Робінсон та інші в 1993 році
показали захисний ефект звичайного
молозива проти специфічних
захворювань: 14 лошат були розділені на
дві групи. У першій групі шість лошат
годували звичайним молозивом. У другій
групі восьми тварин годували цільним
молоком. Всі тварини були заражені
інфекцією. Сім з восьми тварин, що
годувалися молоком, розвивали ознаки 
 
 
 
 
4
 
 
 
сепсису, і чотири з них загинули. Група,
що годувалася молозивом, мала діарею,
але не було сепсису, але жодна тварина
не померла. Молозиво було спеціально
гіперіммунізовано проти коров’ячого
ротавірусу, а частіше - щодо вірусу
герпесу I типу та Cryptosporidium parvum.
Метою цих досліджень було
продемонструвати ефективність
молозива як засобу пасивного імунітету.
У дослідженні автори годували телят
коров'ячим молозивом нейтралізуючими
антитілами проти вірусу герпесу типу I
телят, перш ніж викликати зараження
тим самим вірусом. Найбільш серйозні
симптоми, продемонстровані цими
тваринами, складалися з невеликих
ділянок підгострого
фібриноропулентного риніту, але жодна
з тварин не загинула. Контрольну групу
годували нормальним молозивом, а всі
телята розвивали фатальну
мультисистемну інфекцію та померли25.
Захисний ефект молозива гіперіммун
проти Cryptosporidium parvum був
показаний у телят, у яких був
скорочений період діареї26, і була
помічена подібна реакція у мишей. 27,28.
Інше дослідження використовувало IgG у
порошкоподібному гіперіммунному
молозиві проти ротавірусу серотипу 3
для запобігання діареї у жеребців29.
Використання молозива для
лікування діареї у людей.
Багато досліджень зосереджені в цій
галузі, зокрема щодо переваг коров’ячого
колоструму, як ефективного засобу в
процесі пасивного імунітету в
імунокомпетентних людях. У дітей з
діареєю, викликаною ротавірусом,
використання коров’ячого молозива
розпочалося ще з середини 1980-х років.
Важливе дослідження, яке було
зареєстровано у 1989 році, полягало у
годуванні 55 дітей коров’ячим
молозивом з антитілами проти чотирьох
серотипів ротавірусу. Контрольним
групам із 65 дітей, давали штучну
формулу. Жодна з дослідницької групи
та дев'ята з контрольної групи не мала
діареї (р <0,001). Батьки дітей з 
 
5
 
 
 
 
групи потребували медичної допомоги в
сім разів більше, ніж досліджувана група.
У 1995 році діти, що лікувалися
гіперемунним коров’ячим молозивом,
були захищені не тільки від діареї, але і
ті, хто постраждав, показали скорочений
хід захворювання. Тим не менше,
результати багатьох досліджень
різноманітні, і в деяких випадках, як
видається, немає суттєвої відповіді.30-32
Дослідження, проведені з
імунокомпетентними та
імунодефіцитними пацієнтами з діареєю,
які не відповідають традиційним
методам лікування, підкреслили вплив
на криптоспоридий. У 1990 р.
застосування гіперемінуючого
коров’ячого молозива в порівнянні з
криптоспоридиєм припинило
тримісячну діарею у ВІЛ-позитивного
пацієнта після всього 48 годин прямої
ін'єкції дуоденально. У подібному
дослідженні приймали участь ще п'ять
пацієнтів з прийнятною відповіддю,
проте все ще не вилікуваних до кінця.
Плеттенберг та співавт. повідомили про
25 ВІЛ-інфікованих, хворих на хронічну
діарею (7 з крипто-спорідієм та 18 без
ідентифікованого агента). Вони
продемонстрували сприятливий ефект у
64%, повну ремісію на 40% і часткову
ремісію у 24% пацієнтів і вважали це
чудовим результатом через попередні
терапевтичні невдачі. 33-35
Інші альтернативи: "Нові" похідні
молозива
Існує, принаймні, ще одне альтернативне
застосування для нових похідних
молозива, які були розділені
лабораторними методами доки не
залишився концентрат основних
частинок. Ці частинки, хоч і не
специфічні, проте мають життєво
необхідну роль у процесах
імуномодуляції організму. Вони
включають інтерферон, TNF і цитокіни
1,2 та 6. Згідно з цим імовірно, що в
інших фракціях зустрічаються інші
цитокіни недавнього опису (цитокіни 10,
12, 13, 15, 16), і можна знайти інші
непідставні елементи з рівною або
 
6
 
контрольної
нижчою молекулярною масою з
імуномодулюючою активністю
протизапального цитокінового типу (4,
10, 13, 15, 16). Наявність
імуномодуляторів є дуже важливою,
оскільки їх активність проявляється у
фемтомолярних концентраціях.2-7
Причини і питання професора В. Боккі, з
Італії, дуже дієві: "Чому цитокіни
присутні в молозиві - це тому, що вони
відіграють роль в імунологічному
розвитку новонародженого? Чи могли б
ми використати цю природну
терапевтичну стратегію у дорослих? "1,36
Дотримуючись цієї думки та
підбадьорюючися результатом, який
спостерігався у тварин, в 1991 році
продукт, отриманий від коров’ячого
молозива, був розроблений за
допомогою власного методу. Інші
процеси розділення білків були потім
використані в 1995 році для виділення та
очищення білкового компоненту
коров’ячого молозива, відповідального
за гальмування S-fimbria-
опосередкованої адгезії Escherichia
coli.36 Оскільки продукт не має явної
біологічної активності (станом на
1993р.), наш запропонований механізм
дії - це індукція синтезу цитокінів
хозяином (тобто справжнім
імуномодулятором), що дозволяє
організму відновити або
переорієнтувати свою "імунологічну
пам'ять", що приводить до адекватної
відповіді на аутоімунні стани. Ці
протеїнові частинки, названі
"Інфопептидами" їх дослідником, широко
використовуються у тварин, і в даний час
вони застосовуються в людей під назвою
CytologTM (який був наданий Cellogic
Corporation через його розповсюждувача
Allergy Research Group. TM). Перші звіти
в невеликих групах пацієнтів розглядали
версію того, , що інфеопептиди
ефективні при таких захворюваннях, як
ревматоїдний артрит, системний
червоний вовчак, а також неврологічна
діарея, пов'язана з СНІДом. Крім того, в
наступній частині цієї статті описано
 
7
 
 
 
лікування ревматоїдного артриту у
пацієнтів, які не реагували на адекватну
встановлену традиційну терапію.
Частина II: Використання
інфеопептидів як ад'ювантної терапії
для ревматоїдного артриту. Клінічна
проба.
Ревматоїдний артрит (РА) - це
захворювання, в якому автоімунність та
мережа цитокінів чітко втягнуті і,
незважаючи на те, що це найбільш
вивчена форма артриту, всі звичайні
терапевтичні режими далекі від
задовільних з точки зору клінічної
реакції. У 1996 році Фельдман і співавт.
(з Матільдою та Інститутом ревматології
Теренса Кеннеді, Лондон,
Великобританія) повідомили про
відкрите дослідження, проведене у 1992-
1993 роках, де вони намагалися провести
нове лікування РА, використовуючи
химерний (миша x людини)
моноклональний анти-TNF (антитіло
cA2). Це лікування призвело до швидкого
поліпшення у кожного пацієнта за будь-
якими параметрами активності
захворювання.38 Запропонований
механізм дії інфеопептидів, специфічних
білкових похідних, отриманих від
коров'ячого молозива, є індукцією
протизапальної активності цитокінового
типу організмом, що дозволяє імунній
системі переорієнтувати чи виправити
механізм реагування на процеси
аутоімунних захворювань. Таким чином,
цей продукт, як очікується, буде
працювати як справжній
імуномодулятор. Початкові клінічні
спостереження за впливом
інфпопептидів у людей
продемонстрували помітне зменшення
запалення, набряку, болю та підвищення
температури, явно незалежно від
причини. Тяжкий та активний RA, який
не відповідає традиційним методам
лікування, був обраний як модельний
захворювання, який повинен
управлятися імуномодуляторами.
Починаючи з березня 1996 року, ми
розпочали невеликі клінічні
випробування з інфупептидами
 
8
 
 
 
 
клінічне випробування з використанням
Інфпопептидів як ад'ювант для
(CytologTM на 12 пацієнтів з РА, які,
незважаючи на адекватну традиційну
терапію, мали клінічні ознаки активного
захворювання, в той же час ми
спостерігали 10 пацієнтів з
остеоартрітами (ОА), які не мали.
Оскільки РА та ОА мають різні
етіологічні механізми, ми повинні чітко
пояснити, що включення ОА пацієнтів у
це дослідження було випадковим.
Метод.
Пацієнти, включені до даного
дослідження, мали встановлений діагноз
РА або ОА з клінічними та
лабораторними показаннями активного
захворювання, незважаючи на належну
встановлену традиційну терапію
(нестероїдні протизапальні препарати
(НПЗП), хлороккін, стероїди,
метотрексат, азатіоприн, солі золота).
Пацієнтам було запропоновано
дотримуватися їх традиційного
встановленого лікування, і було
розпочато використання інфеопептидів
як ад'ювантної добавки. Лікування не
вважалося невдалим до трьох місяців.
Введена доза складала 5 мл перорально
протягом дня, і пацієнтам було
запропоновано тримати препарат у
контакті з слизовою оболонкою
порожнини рота протягом 2-3 хвилин, а
потім проковтнути його. Якщо після
чотирьох тижнів клінічної відповіді не
спостерігається, тоді дозу подвоювали до
5 мл двічі на день. Всі пацієнти
оцінювалися клінічно, коли вони
входили в дослідження, і мали наступний
візит кожні чотири тижні. Бралися звіти
про клінічні зміни, а також про початкові
рентгенівські знімки та лабораторні
іспити. Пацієнтам також було
запропоновано повідомити про зміни
самостійно, чи зателефонувати у разі
необхідності. Пацієнти РА були
класифіковані відповідно до клінічної
тяжкості захворювання, керуючись
класифікацією функціональних
можливостей: Клас I: повна ремісія або
повна здатність розвивати щоденні
 
9
 
 
 
DLA; Клас III: виражена стримування,
інвалідність для роботи, потребує
допомоги для самооцінки; Клас IV: важка
інвалідність, крісло або крісло на
колесах.
Пацієнти РА
12 пацієнтів (10Ж, 2M) з віком 52,5 років
пройшли випробування. Середній час
тривалості захворювання становив 12,4
року. Пацієнти приймали від одного до
п'яти терапевтичних препаратів на добу
(середні дві таблетки на день). (Див.
Таблицю1 нижче).
Результати
Після мінімальної тримісячної перевірки
результати були вражаючими. Клінічне
та суб'єктивне поліпшення (тобто
суб'єктивне та об'єктивне зменшення
або зникнення болю, набряку та
запалення, поліпшення рухливості
суглобів та краща толерантність до
фізичної активності) були
задокументовані після двох-шести
тижнів лікування у 10 з 12 пацієнтів з РА.
Два пацієнта на період досліджень
знакли. Об'єктивне зменшення
запалення вогнища та локального
набряку суглоба, як правило, передує
зменшенню або зникненню болю,
спостерігається від 7 до 35 днів. Середній
час відгуку становив 21,3 дня. Пацієнти з
тривалими захворюваннямф мали
більше часу, щоб відповісти. У п'яти
пацієнтів доза збільшувалася до 5 мл
двічі на день. Незважаючи на те, що
радили не припиняти використання
встановленої терапії, пацієнти вирішили
відмовитися від інших препаратів
самостійно. Наприкінці початкового
періоду оцінки прийом ліків складався
від 0 до 3 лікарських засобів на добу
(середні 1,5 препарату на день).
Шість з дев'яти пацієнтів, які в той час
використовували НПЗЗ, не
використовували їх на постійній основі;
оскільки сильний біль помітно знизився,
прийом ліків був не таким необхідним,
як раніше. Пацієнти РА з більш
серйозними станами (функціональний
клас ІІ-ІV) перебули під спостеженням
протягом більше одного року і показали 
 
10
 
 
 
життєві заходи (DLA); Клас II: помірне
обмеження, але все ще можливе обробка
повільне, але значне покращення
рухливості суглобів, крім початкового
зменшення болю, набряку та запалення
(табл.2, Мал.1). При тривалому курсі
лікування ми спостерігали різкі зміни
функціональної класифікації. Загалом,
пацієнти повідомляли про поліпшення
якості життя, стан добробуту,
поліпшення якості сну, підвищення
апетиту та помітне зменшення частоти
та тяжкості рецидивів. Пацієнти з ОА
На початковому етапі випробувань РА
кілька пацієнтів з ОА попросили додати
їх в групи піддослідних через відмінні
результати, які вони бачили у своїх
друзів або родичів. Оскільки інфопептид
спочатку виявився дуже ефективним при
контролі болю, незалежно від причини, а
також через загальну безпеку та
толерантність, ми вирішили розпочати
паралельне спостереження, включаючи
пацієнтів з ОА. Десять пацієнтів, всі
жінки (середній вік 58,4 років)
погодились брати участь у клінічних
випробуваннях. Тривалість
захворювання становила від шести
місяців до 11 років, середня - 5,6 року. Всі
пацієнти проходили НПЗП, а двоє мали
інше лікування на момент зарахування їх
до групи. ОА пацієнти оцінювалися на
підставі оцінки по шкалі болю, де 0 -
повна відсутність болю, а 100 -
найгірший біль. Дев'ять з 10 пацієнтів
повідомили про значне зменшення болю
та продемонстрували клінічне зниження
запалення протягом 15 і 21 днів після
початку терапії. Середній час відгуку - 16
днів. Після першого тримісячного
періоду оцінки лише п'ять пацієнтів
приймали НПЗП, а інші приймали
Інфепептиди як єдину терапію. Єдиний
пацієнт, який не повідомив про
зменшення або полегшення болю,
незважаючи на клінічне значне
зниження локального набряку та спеки,
мав серйозну, деформовану травму
коліна, де порадили хірургічне
втручання. 
 
 
 
Коментарі
Після початкових досліджень ми зробили
висновок, що продукт, отриманий з
молозивом, містить один або більше
імуномодулюючих засобів, що сприяють
дії протизапальної активності цитокінів,
що нагадує протизапальну активність
цитокінів 4, 10, 13, 15, 16. Дані довшого
спостереження та лабораторної
підтримки будуть необхідні для того,
щоб з'ясувати, чи можливо зупинити або
навіть змінити існуючий пошкодження
суглобового хряща (цей ефект був
описаний in vitro, використовуючи
цитокіни 4 та 10 на мононуклеарних
клітинах хворих РА).39 Як очікувалось від
модифікатора біологічної реакції, ефекти
Infopeptides відносно неспецифічні, що
дозволяє організму відновити
нормальний режим функціонування. Ця
гіпотеза підтверджується хорошими
реакціями, що спостерігаються як у РА,
так і в ОА. В даний час існує кілька інших
аутоімунних процесів, які вже отримують
вигоду від цієї терапевтичної
альтернативи, з багатообіцяючими
результатами. Результати цього
початкового клінічного випробування є
дуже значними, не тільки через високий
рівень клінічної відповіді у цілої групи
пацієнтів, але також з огляду на стійку
користь і поліпшення при тривалому
застосуванні терапії. Його пероральне
введення, його низька вартість у
порівнянні з іншими сучасними
експериментальними модифікаторами
біологічної реакції та відсутність
побічних ефектів є також помітними.
Проте нам, як клініцистам, найціннішим
аспектом цієї нової терапевтичної
альтернативи є його глибокий ефект
полегшення болю.
 
12
 
 11
 
 
Посилання
1. Bocci,V, Von Bremen K, Corradeschi F, Luzzi E, Paulesu L: What is the role of cytokines in
human colostrum? J Biol Reg Homeostat Agents 1991; Oct-Dec 5(4): 121-4.
2. Grosvenor CE, Picciano MF, Baumrucker CR: Hormones and growth factor in milk. Endocr
Rev, 1993; Dec 14(6): 710-28.
3. Saito I, Moro L: Immunohistochemical study on human colostral cells. Nippon-SankaFujinka-Gakkai-Zasshi,
1986; 38(9): 1547-1552.
4. Hashinaka K, Yamada M: Identification of myeloperoxidase in human colostrum. Arch
Biochem Biophys, 1986 May; 247(1): 91-96.
5. Cravioto A, Tello A, Villafán H, Ruiz J, del Vedovo S, Nesser JR: Inhibition of
localizedadhesion of enteropathogenic Escherichia coli to Hep-2 cells by immunoglobulin and
oligosaccharide fractions of human colostrum and breast milk. J Infect Dis, 1991 Jun; 163(6):
1247-1255.
6. Nikolova E, Staykova M, Raicheva D, Karadjova M, Neronov A, Ivanov I, Goranov I:
Interleukin production by human colostral cells after in vitro mitogen stimulation. Am J Reprod
Immunol, 1990 Aug; 23(4): 104-106.
7. Muñoz C, Endres S, van der Meer J, Schlessinger L, Arevalo M, Dinarello C: Interleukin I (in
hu- man colostrum. Res Immunol, 1990 Jul-Aug; 141(6): 505-513.
8. Bocci V, Von Bremen K, Corradeschi F, Franch F, Luzzi E, Paulesu L: Presence of Interferon
Gamma and Interleukin 6 in colostrum of nor- mal women. Lymphokine Cytokine Res, 1993
Feb; 12(1): 21-24.
9. Saito S, Yoshida M, Ichijo M, Ishizaka S, Tsujii T: Transforming growth factor beta (TGF ß
in human milk. Clin Exp Immunol, 1993 Oct; 94(1): 220-224.
10. Culik J, Lochman M, Culikova V, Akuratny O, Pivkova I: The importance of the
immunologic properties of colostrum in the nutrition of neonates. Cezk Pediatr, 1989 Sept;
44(9): 521-524.
116
11. Mathur NB, Dwarkadas AM, Sharma VK, Saba K, Jain N: Anti-infective factors in preterm
hu- man colostrum. Acta Pediatr Scand, 1990 Nov; 79(11): 1039-1044.
12. Ruiz Palacios GM, Lopez-Vidal Y, Calva J, Cleary TG, Pickering L: Impact of breast
feeding on diarrhea prevention Pediat Res. 1986; 20: 320.
13. Cruz JR, Gil L, Cano F, Caceres P, Pareja G: Pro- tection by breast-feeding against gastrointestinal
infection and disease in infancy. In eds. Atkinson SA, Hanson LA, Chandra RK:
Breastfeeding, Nutrition, Infection and infant growth in Developed and Emerging Countries, St.
John’s, NF. ARTS Biomedical Publishers & Distributors, Canada, 1990.
14. Yamamoto A, Wada O, Suzuki H: Separation of biologically active chromium complex from
cow colostrum. Tohoku J Exp Med, 1987 Jul; 153(3): 211-219.
15. Zhang T, Iguchi K, Mochizuki T, Hoshino M, Yanaihara N: Gonadotrophin releasing hormone
associated peptide immunoreactivity in bovine colostrum. Soc Exp Biol Med, 1990 Jul;
194(3): 270-3.
16. Ushijima H, Dairaku M, Honnma A, Mukoyama, A, Kitamura T: Immunoglobulin
components and antiviral activities in bovine colostrum. Kansenshogaku-Zasshi, 1990 Mar;
64(3): 274-279.
17. Klucinski W, Niemialtowski M, Winnicka A, Degorski A, Gonzalez M: The phagocytic
activ- ity of neutrophil granulocytes isolated from blood, mammary gland and uterus from cows.
Pol Arch Weter, 1990; 30(3-4): 89-99.
18. Tatcher, EF, Gershwin, LJ: Colostral transfer of bovine Immunoglobulin E and dynamics of
se- rum IgE in calves. Vet Immunol Immunopathol, 1989 Mar; 20(4): 325-334.
19. Patureau Mirand P, Mosoni L, Levieux D, Attaix D, Bayle G, Bonnet Y: Effect of colostrum
feed- ing on protein metabolism in the small intes- tine of newborn lambs. Biol Neonate, 1990;
57(1): 30-36.
20. Simmen FA, Cera KR, Mahn DC: Stimulation by colostrum or mature milk of
gastrointestinal tissue development in newborn pigs. J Anim Sci, 1990 Nov; 68(11): 3596-3603.
21. Siemion IZ, Folkers G, Szweczuk Z, Jankowski A, Kubik A, Voelter W: Pe4ptides related to
the active fragment of “ Proline- rich-polypeptide”, an immunoregulatory protein in the ovine
co- lostrum. Int J Pept Protein Res, 1990 Dec; 36(6): 506-514.
22. Staroscik K, Januz M, Zimecki M, Wieczorek Z, Lisowski J: Immunologically active nonapeptide
fragment of a proline rich polypeptide from ovine colostrum: amino acid sequence and
immunoregulatory properties. Mol
Immunol, 1983 Nov; 12: 1277-1282. 23. Anusz M, Lisowski J: Proline-Rich-Polypep- tide–an
immunomodulatory peptide from ovine colostrum. Arch Immunol Ther ExpWarz,
1993; 41(5-6): 275-279. 24. Robinson JA, Allen GK, Green EM, Fales WH,
Loch WE, Wilkerson CG: A prospective study of septicaemia in colostrum deprived foals.
Equine Vet J, 1993 May; 25(3): 214-219.
25. Mechor GD, Rousseaus CG, Radostits OM, Babiuk LA, Petrie L: Protection of newborn
calves against fatal multisystemic infectious bovine rhinotracheitis by feeding colostrum from
vaccinated cows. Can J Vet Res, 1987 Oct; 51(4): 452-459.
26. Fayer R, Andrews C, Ungal BL, Blagburn B: Ef- ficacy of hyperimmune bovine colostrum
for prophylaxis of Cryptosporidium in neonatal calves. J Parasitol, 1989 Jun; 75 (3): 393-397.
27.Fayer R, Perryman LE, Riggs MW: Hyper- immune bovine colostrum neutralizes
Cryptosporidium sporozoites and protects mice against oocyst challenge. J Parasitol, 1989 Feb;
75(1): 151-153.
28. Arrowood MJ, Mead JR, Marht JL, Sterling CR: Effects of immune colostrum and orally
admin- istered antisporozoite monoclonal antibodies on the outcome of Cryptosporidium parvum
infections in neonatal mice. Infect Immunol, 1989 Aug; 57(8): 2283-2288.
29.StephanW,DiechtelmullerH,LissnerR:Antibod- ies from colostrum in oral immunotherapy. J
Clin Chem Clin Biochem, 1990 Jan; 28(1): 19-23.
30. Watanabe T, Ohta C, Shirahata T, Goto H, Tsunoda N, Tagami M, Akita H: Preventive administration
of bovine colostral immuno- globulins for foal diarrhea with rotavirus. J Vet Med
Sci, 1993 Dec; 56(6): 1039-1040.
31. Davidson GP, Daniels E, Nunan H, Moore AG, Whyte PBD, Franklin K, McCloud PI,
Moore DJ: Passive immunization of children with bovine colostrum containing antibodies to
human rotavirus. Lancet, 1989; 2:709-712.
32. Mitra AK, Mahalambis D, Ashraf H, Unicomb L, Esckls R, Tzipori S: Hyperimmune cow
co- lostrum reduces diarrhea due to rotavirus: a double-blind study, controlled clinical trial. Acta
Paediatr, 1995; 84: 996-1001.
33. Bogstedt AK, Johansen K, Hatta H, Kim M, Casswall T, Svensson L, Hammarström: Passive
immunity against diarrhea. Acta Paediatr, 1996; 85: 125-128.
34. Ungar BL, Ward DJ, Fayer R, Quinn CA: Cessa- tion of Cryptosporidium associated
diarrhea in an Aquired immunodeficiency syndrome patient after treatment with hyperimmune
bovine colos- trum. Gastroenterology, 1990 Feb; 98(2): 486-489.
117
The Clinical Use of Bovine Colostrum
Journal of Orthomolecular Medicine Vol. 13, No. 2, 1998
35. Nord J, Ma P, Di John D, Tzipori S, Tacket CO: Treatment with bovine hyperimmune colostrum
of cryptosporidial diarrhea in AIDS pa- tients. AIDS, 1990 Jun; 4(6): 581-584.
36. Owehand AC, Conway PL, Salminen SJ.: Inhi- bition of S-fimbria- mediated adhesion to human
ileostomy glycoproteins by a protein iso- lated from bovine colostrum. Infect Immun. 1995
Dec; 63(12): 4917-4920.
37. Matthews S: Unpublished data from the
Cellogic Corporation, Ohio U.S.A., 1995.
38. Feldmann M, Brennan F, and Maini R.: Role of cytokines in Rheumatoid Arthritis. Ann
Rev Immunol, 1996; 14:397-440.
39. van Roon JAG, van Roy J, Gmeling-Meyling F, Lafeber F, Bijlama J: Prevention and
reversal of cartilage degradation in Rheumatoid Arthritis by Interleukin 10 and
Interleukin 4. Arthritis Rheum, 1996 May; 39(5): 929-935.
Источник: https://www.ua-pharm.com
Контакты
Vipmama
Контактное лицо:
Оксана Наталия Мария
Телефоны:
+380 (67) 525-77-41показать+380 (67) 525-77-41 все+380 (67) 525-77-41 VIBER+380 (63) 646-98-04
Адрес:
Украина, Киев, Киев на карте
График работы:
Круглосуточно
Включен режим редактирования. Выйти из режима редактирования
наверх